Historiek van de school

Opglabbeek behoort tot de gemeente Oudsbergen. Oudsbergen is een gemeente in de provincie Limburg die op 1 januari 2019 is ontstaan uit de  fusie Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. De gemeente bestaat uit de kerkdorpen Meeuwen, Gruitrode, Opglabbeek, Ellikom, Neerglabbeek, Wijshagen, Louwel en Nieuwe Kempen en het gehucht met kapel Plokrooi.

Schoolstructuur

De G.V. Lagere School behoort tot het Gesubsidieerde Vrije net.
Onze school is één van de vier parochiale scholen van Opglabbeek met eenzelfde schoolbestuur.

  • G.V. Kleuterschool Sint-Lambertus, Gildenstraat 28, 3660 Opglabbeek
  • G.V. Lagere School Sint-Lambertus , Gildenstraat 24, 3660 Opglabbeek
  • G.V. Basisschool ‘De Zandloper’ Weg naar Opoeteren 172, 3660  Opglabbeek
  • G.V. Basisschool ‘Floor & Tijn’, Floxstraat 4, 3660 Opglabbeek

Op 1 september 2003  vormden we de scholengemeenschap Opglabbeek. Sinds 1 september 2020  vormen we de scholengemeenschap Opglabbeek – Gerdingen:

  • G.V. Kleuterschool Sint-Lambertus, Gildenstraat 28, 3660 Opglabbeek                       
  • G.V. Lagere School Sint-Lambertus , Gildenstraat 24, 3660 Opglabbeek
  • G.V. Basisschool ‘De Zandloper’ Weg naar Opoeteren 172, 3660  Opglabbeek
  • G.V. Basisschool ‘Floor & Tijn’, Floxstraat 4, 3660 Opglabbeek
  • G.V. Basisschool Don Bosco Gerdingen, Schoolstraat 58, 3960 Bree

Onze school was vroeger (1908) de dorpsschool met een afdeling voor meisjes, georganiseerd door de zusters Ursulinen en een afdeling voor jongens, georganiseerd door de gemeente. Later werden de jongens- en de meisjesschool gesubsidieerd vrij onderwijs.
In 1998 vond er een herstructurering plaats. Vanaf dat moment is er een autonome kleuterschool en een autonome lagere school in Opglabbeek-centrum.
De onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) wordt ondergebracht in de vroegere meisjesschool. De lokalen van de jongensschool worden ingenomen door de bovenbouw (4de, 5de en 6de lj).

Schoolpopulatie

De kinderen worden vooral gerekruteerd uit de gemeente Opglabbeek (Oudsbergen). Enkele leerlingen komen uit de omliggende kerkdorpen.
De leerlingen die niet de Belgische nationaliteit dragen beheersen de Nederlandse taal.

Op 1 februari 2021 telden we 273 leerlingen en bestond onze school uit 13 klassen.