Leerlingenparlement 2023-2024

Elk jaar wordt er een leerlingenparlement verkozen uit de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.

De verkozen leerlingen vergaderen een zestal keren per schooljaar met de zorgcoördinator en de directie. Tijdens de maanden november en december worden er tijdens de speeltijdpauzes enkele zitmomenten gehouden. Alle kinderen van de school mogen tijdens deze zitmomenten voorstellen doen aan het leerlingenparlement. Ideeën en voorstellen worden dan ook besproken en opgenomen ter verbetering van ons schoolbeleid.

Het leerlingenparlement zal de drempel tussen leerling, leerkracht en school verlagen. Tevens wordt er op die manier ook gewerkt aan de leergebied-overschrijdende eindtermen: sociale vaardigheden.

Voor het schooljaar 2023-2024 zetelen volgende leerlingen in het leerlingen-parlement: Isa Di Girolami (5B), Lien hoffmans (5A), Alexis Van Puyenbroeck (6A) en Beau Kaczmarczyk (6B).