Ouderraad

Laten we ons even voorstellen….

Wij als ouderraad willen als zorgen voor een goede communicatie en wisselwerking tussen de school, onze kinderen en alle ouders.
Wij trachten op een positieve manier ideeën aan te brengen en het schoolgebeuren zo aangenaam mogelijk te maken.

Om dit te realiseren vergaderen we zo’n 4 à 5 maal per jaar.
Verscheidene vrijwilligers staan de ouderraad bovendien bij met raad en daad.
Hun bijdrage is van groot belang, want alle hulp is steeds welkom.

Wat doet de ouderraad zoal?

De ouderraad organiseert zelf allerhande activiteiten en besteedt de opbrengst ervan aan schoolactiviteiten (o.a. studiereizen, sport, mondiale vorming,…) en –projecten (o.a. aankoop speeltuigen, vernieuwing eetzaal,…).

De leden van de ouderraad leveren tevens een bijdrage aan tal van schoolse activiteiten.
De school kan de hulp van de ouders immers goed gebruiken op dagen als grootouderdag, afscheid 3de kleuterklas, schoolfeest, carnaval, …

De ouderraad is ook vertegenwoordigd in de schoolraad en de cultuurraad.

Informatie verdelen we via volgende kanalen:

  • Facebook : zoek ons zeker op en voeg ons toe aan je vriendenlijst
    (Ouderraad Opglabbeek)
  • Van 9 tot 4: ons eigen krantje met leuke tips en weetjes.
  • Informatiebrochures: Zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school hebben wij een infobrochure met uitleg van al de schoolse activiteiten.
  • Infoborden: Kleuterschool(aan de kant van de ballon), aan de onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) en aan de bovenbouw (4de,5de en 6de leerjaar)

Heb je interesse om deel uit te maken van de ouderraad of beschikbaar te zijn als vrijwilliger? Neem gerust contact met ons op.

De ouderraad

  • ouderraadopglabbeekcentrum@outlook.com

Infobrochure Ouderraad